Wójt Gminy Wejherowo
Henryk Skwarło


tel. 58/677-97-01
e-mail: wojt@ug.wejherowo.pl


Wójt Gminy Wejherowo przyjmuje interesantów w sprawach indywidulanych
w poniedziałki od godz. 14.30 do 15.30 i czwartki od godz. 15.30 do 16.30Zastępca Wójta Gminy Wejherowo
Maciej Milewski

tel. 58/677-97-01
e-mail: zastepca@ug.wejherowo.pl


Zastępca Wójta Gminy Wejherowo przyjmuje interesantów
w sprawach indywidulanych
w poniedziałki od godz. 14.30 do 15.30 i czwartki od godz. 15.30 do 16.30


Doradca - Pełnomocnik Wójta
Do Spraw Organizacji i Rozwoju Gminy

dr Krzysztof Zabiegliński

tel. 58/677-97-01
e-mail: kzabieglinski@ug.wejherowo.pl